1Välkommen!

 

Vi heter Matilda Rask Olsson och Moa Vitestam och studerar på Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad. Vi skriver nu vårt examensarbete och vill undersöka om Covid-19-pandemin har påverkat myndiga invånares naturvanor i Kristianstads kommun. Med naturvanor menar vi allt från vardagliga promenader i parkmiljö och skog, till vandring och aktiviteter utomhus som t.ex. sport.

Undersökningen tar ungefär 4 min att genomföra och besvaras en gång per person.

Ditt deltagande är helt frivilligt. Ditt deltagande är anonymt; du kommer inte att identifieras utifrån dina svar. Om du startar undersökningen kan du avsluta ditt deltagande när som helst.
Om du har frågor eller funderingar kan vi nås på matilda.olsson0270@stud.hkr.se, moa.vitestam0002@stud.hkr.se eller så kan du nå vår handledare, Tom Beery på thomas.beery@hkr.se

Tack för att du deltar och bidrar till en ökad förståelse av Covid-19-pandemins samhällspåverkan! 

2Naturvanor

2.1Hur ofta skulle du säga att du var ute i naturen innan Covid-19-pandemin? 

2.2Hur ofta skulle du säga att du är ute i naturen under Covid-19-pandemin?

 

2.3Tycker du att dina naturvanor har ändrats sedan Covid-19-pandemin?

2.4 Om du svarade ja, på vilket sätt har dina naturvanor ändrats jämfört med tiden innan Covid-19-pandemin? (Välj ett eller flera alternativ) 


2.5


2.6 Om dina naturvanor har ändrats sedan Covid-19-pandemin, vad är anledningen till att de har ändrats? (Välj ett eller flera alternativ)


2.7


3Naturvanor

3.1 Vilka av följande aktiviteter ägnar du dig främst åt när du är i naturen under Covid-19-pandemin? (Välj max 3 svarsalternativt)


3.2


3.3 Vilka naturområden besöker du framförallt under Covid-19-pandemin? (Välj ett eller flera alternativ)


3.4


4Invånare

4.1Ålder

4.2Kön

4.3Huvudsaklig sysselsättning

4.4Bor du i Kristianstads kommun?

4.5


 

Tack för ditt deltagande! Dela gärna enkäten till vänner och familj i Kristianstads kommun!